PLBEEN

Pierwotnie cmentarze znajdowały się przy cerkwiach parafialnych. Dopiero rozporządzenia władz pruskich z przełomu XVIII/XIX stulecia nakazały lokować nowe nekropolie z dala od siedzib ludzkich. W taki sposób powstał cmentarz czyżowski.

Razem z założeniem cmentarza powstała idea budowy świątyni. W nieodległej wsi Łoknica znajdowała się wówczas dawna cerkiew parafialna, najwidoczniej w złym stanie technicznym. Czyżowscy parafianie postanowili ja zakupić i przenieść na miejscowy cmentarz. Stało się to w latach 1812-1825 r. Cerkiew wyświęcono w cześć śww. Kosmy i Damiana. W 1889 r. świątynię upiększył ikonostas, przeniesiony z cerkwi parafialnej w Czyżach.

Na cmentarzu można odnaleźć wiele cennych przykładów miejscowego kamieniarstwa. Niektóre nagrobki pochodzą z początku 2 połowy XIX w. Możemy na nich odczytać interesujące inskrypcje, ujrzeć ciekawe ornamenty. Nagrobki wieńczą kute krzyże, dzieła miejscowych kowali.

Першапачаткова могілкі знаходзіліся пры прыхадскіх цэрквах. Толькі прускія ўлады на мяжы XVIII/XIX стагоддзяў выдалі загад размяшчаць новыя пахаванні здалёк ад людскіх сядзібаў. Такім чынам узніклі чыжоўскія могілкі.

Разам з закладкай могілак узнікла ідэя пабудовы храму. У вёсцы Локніца непадалёк знаходзілася тагачасная старажытная прыхадская царква, найбольш верагодна, у дрэнным тэхнічным стане. Чыжоўскія прыхаджане вырашылі яе набыць і перанесці на мясцовыя могілкі. Гэта адбылося ў 1812-1825 г. Царква была асвячаная ў гонар св.св Кузьмы і Дзям’яна. У 1889 г. храм упрыгожыў іканастас, які быў перанесены з прыхадской царквы ў Чыжах.

На могілках можна знайсці багата каштоўных прыкладаў мясцовай каменеапрацоўкі. Некаторыя надмагіллі паходзяць з пачатку 2 паловы XIX ст. На іх можна адчытаць цікавыя надпісы, пабачыць прыгожыя арнаменты. Надмагіллі вянчаюць каваныя крыжы, творы мясцовых кавалёў.

Originally cemeteries were placed near the parish Orthodox churches. Only on the brink of the 18th century a decree issued by Prussian authorities stated that necropolises should be built in areas remote from human settlements. And that is how the Czyże cemetery was created.

The idea of building a temple appeared just after the creation of the cemetery. At that time an old parish Orthodox church still stood in the near village of Łoknica, but it was probably in a very poor shape. The parishioners from Czyże promoted the idea of buying it and then transferring onto the new cemetery. It happened in the years 1812-1825. The temple was devoted to St. Kosma and Damian. In 1889 it could boast and iconostasis, brought from the parish Orthodox church in Czyże.

Opinie na temat Czyż

Ocena

mikolaj

28.05.2012, 20:56

brak zdjęć gospodarstw domów ludzi itd itd,brak zainteresowania miejscowego samorządu w tym temacie

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Kosz: