Dubicze Cerkiewne

Opowieść o twórczości korobkarskiej i wikliniarskiej

Pani Anna Leoniuk ze wsi Dubicze Cerkiewne opowiada o wyplataniu ze słomy i brzozy

Pieśń "Odnoho razu u maju"

Pieśń wykonywana przez kilku mężczyzn z pobliskiej wsi Grabowiec

Pieśń "Oj lacieli husi"

Pieśń wykonywana przez kilku mężczyzn z pobliskiej wsi Grabowiec

Pieśń "Jak rożońka"

Pieśń wykonywana przez kilku mężczyzn z pobliskiej wsi Grabowiec