PLEN

Położony nad rzeką Łoknicą folwark Leniewo, powstał zapewne w XV w. Nazwę zawdzięcza pierwszemu osadnikowi Żukowi Leniewiczowi. Od XVI do XVII w. majątek należał do ziemian Łoknickich. W połowie XIX w. właścicielką Leniewa, Łoknicy i Miękiszów była Brygida Kaluchiewiczowa. Do majątku należało 216 osób, zobowiązanych do odrabiania pańszczyzny. Dwór znajdował się w samej wsi, która podzielona była na dwie części – obszary stanowiące bezpośrednio tzw. ogrody i sady dworskie oraz tereny zamieszkiwane przez chłopów. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. istniała cześć sadów, obecnie jednak nie ma po nich śladu. Po uwłaszczeniu chłopów w ogrodach dworskich znajdowała się kaplica rzymskokatolicka, o której istnieniu wzmiankuje dokument z 1750 r. W 1896 r. w Leniewie znajdowało się 38 domów, zamieszkałych przez 236 osób.

Najstarszy dom we wsi ma obecnie około 150 lat (znajduje się naprzeciwko domu z nr 38). Na terenie jednego z gospodarstw (nr 15) zobaczyć można krzyż postawiony przed laty przez jednego z mieszkańców. To świadectwo tragicznej historii człowieka, który czterokrotnie się żenił. Jego trzy żony zmarły na nieznaną chorobę. Gdy ożenił się po raz czwarty, postanowił postawić krzyż w intencji uchronienia żony przed śmiercią.

Przez wieś wiedzie trasa szlaku turystycznego Carski Hostineć.

Situated on the banks of Łoknica river, and old Leniewo grange was supposedly built in the 15th century. Its name stems from the first settler, Żukow Leniewicz. Between the 16th and 17th century the property belonged to Łokniccy gentry. In the mid 19th century Brygida Kaluchiewiczowa was the owner of Leniewo, Łoknica and Miękiszów. 216 people lived on the grange, bound by the serfdom. The manor was located in the village itself, which was split into two parts - one containing manor's gardens and orchards, the other inhabited by the peasants. The orchards existed up to the seventies of the 20th century, but no trace of them can be found now. After the affranchisement of peasantry a Roman Catholic chapel existed in the manor's gardens, a fact mentioned by a document from 1750. In 1896, 38 houses stood in Leniewo, inhabited by 236 people.

The oldest house in the village is about 150years old (placed in front of the house No. 38). On the premise No. 15 a cross can be found, placed there many years ago by one of the villagers. It is a testimony of a tragic story of a man married four times. Three of his wives died from an unknown disease. When he got married for the fourth time, he placed a cross dedicated to save his latest wife from the illness.

The tourist route Carski Hostinieć goes through the village.

Opinie na temat Leniewa

Ocena

Marianna Karbowska

21.11.2019, 18:32

Czy wiecie, że właścicielem w Leniewie był również Wacław Jaruzelski, praszczur generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego spadkobiercy? Wiem to z dokumentów zachowanych w Zbiorze Zygmunta Glogera, które
opracowałam w swoim blogu o historii wsi Zawady (również własności Wacława) zapraszam do weryfikacji: https://www.facebook.com/Zawady-122973439093613/?modal=admin_todo_tour
I jeszcze:https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Jaruzelski

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Monitor: