PLEN

Łosinka i wsie wchodzące w skład tej parafii posiadają dość późną metrykę. Mnogość obiektów archeologicznych świadczy jednak o tym, że osiedla ludzkie istniały tu od pradziejów. Zmieniały się tylko etnosy mieszkańców. W okresie wpływów rzymskich zamieszkali tu Goci (III-IV w. n.e.). Świadczą o tym kurhany z sąsiedniej Kotłówki i Kutowej oraz nieistniejący kurhan „książęcy” w Łosince. Miejsce Gotów zajęli Bałtowie, by wreszcie w średniowieczu ustąpić pola Słowianom.

Osadnictwo rozwijało się tu jednak bardzo powoli, gdyż do XVIII w. teren obecnej Łosinki porastały lasy Puszczy Bielskiej (Ladzkiej). Dopiero starosta bielski J. K. Branicki wraz z żoną Izabelą, zainteresowali się zagospodarowywaniem tych obszarów.

Nowożytną wieś założono w 2 poł. XVIII w. nad rzeką Łosinicą, od której Łosinka przejęła swą nazwę. Była to wieś chłopów królewskich w leśnictwie bielskim, należąca do klucza w Trywieży.

W 1778 r. roku Izabela z Poniatowskich Branicka wydała akt fundacyjny na łosińską cerkiew św. apostoła Jakuba Alfeusza. Uposażyła ją w 2 włóki ziemi, dała prawo do korzystania z lasów Puszczy Ladzkiej i zwolniła od podatków. Drewnianą cerkiew na planie sześciokąta wyposażono m.in. w kilka obrazów autorstwa Sylwestra de Mirysa, malarza nadwornego Branickich. Ikonostas wstawiono tu dopiero po powrocie unitów do prawosławia w 1839 r. W tym czasie proboszczem łosińskim był o. Benedykt Telakowski, wybitny duszpasterz. Jako jeden z pierwszych, założył w tych okolicach szkołę parafialną. Placówka oświatowa w Łosince istniała aż do 2007 r.

Interesującą postacią jest lokalny artysta, Bazyli Nikołajuk. Techniką wypalania tworzy on płaskorzeźby z drewna. W jego pracach dominują tematy sakralne, sceny rodzajowe oraz wizerunki zwierząt. Jedna z jego ikon znajduje się w miejscowej cerkwi.

Łosinka and surrounding villages are all members of one, rather modern parish. However, many archaeological artefacts give testimony to a fact that people inhabited those land since time immemorial. Only customs changed. During the Roman period Goths lived here (3rd-4th century). Barrows from the neighbouring Kotłowka and Kutowa as well as the nonexistent "princely" barrow measuring 30 meters in diameter and 4 meters in height are a proof of that. Balts migrated after Goths and finally Slavs took their place in the medieval period.

The settling process evolved very slowly, since up to the 18th century these lands were tied up by Bielska Primeval ForeSt. J. K. Branicki, the Starost of Bielsk and his wife Izabela were the first people interested in cultivating the region of Łosinka.

The modern village was founded in the second half of the 18th century on the banks of Łosinica river, after which the settlement was named. It was a village of the royal peasantry, belonging to the Bielskie forestry and Trywieża region.

In 1778, Izabela Poniatowska-Branicka published a founding act for the Orthodox church in Łosinka, dedicated to the St. disciple Jakub Alfeusz. She donated 32 hectares for the cause, allowed the parish to use the woods of Ladzka Primeval Forest and freed the church from paying taxes. A wooden Orthodox church build on a plan of a hexagon was endowed with several paintings by Sylwester de Mirys, the private painter of Branicki family. Iconostasis was placed in the church only after the Uniates returned to the Orthodox Church in 1839. Father Benedykt Telakowski, a distinguished man of God, was the rector of the parish at the time. He was one of the first to found a parish school in the region. This educational establishment in Łosinka existed up to 2007.

Bazyli Nikołajuk, a local artist, is another notable character. Using a technique called pyrography, he creates wooden bas-reliefs. His works are predominated by sacral themes, genre pieces and animal images. One of his icons is displayed in the local Orthodox church.

Opinie na temat Łosinki

Ocena

Zbigniew Jakubowski

26.02.2012, 13:32

Ciszę się,że taki szlak powstał.Z przyjemnością przeczytalem o historii Łosinki i zobaczylem piękną cerkiew.Moja rodzina mieszkala w Łosince od 1937 do pażdziernika 1939 roku.Tata- Feliks był kierownikiem szkoly, mama-Michalina- nauczycielką.Ojciec zginąl w czasie wojny.Mama wiele mi opowiadala o szkole i milych ludziach,z którymi spotykała się przez te dwa lata i którzy pomogli nam wyjechać do Bielska.W latach 70-ych przyjechałem do Łosinki na chwilę z żoną i rozmawialem z sąsiadami szkoly,a szczeglnie z rodzina pani Marysi.Okazało się,że pamiętałem sporo po tylu latach.Czy w Łosince lub Narwi są jakieś materiły archiwalne z tego okresu? Czy ktoś jeszce Jakubowskich pamięta?Może mieszka rodzina Żukowickich?Czy ma ktoś archiwalne zdjęcie szkoły?W polowie tego budynku było nasze mieszkanie,a w drugiej klasy.Bardzo serdecznie pozdrawiam moich wspołziomkow Zbigniew J. PS.Czy jest wydany drukiem przewodnik o tych stronach?

Ocena

Bluee

15.01.2014, 15:59

Mieszkam blisko starej szkoły. Szkoda, że jest ona teraz w opłakanym stanie i do tego wystawiona na sprzedaż... U baciuszki na plebani są jakieś stare dokumenty pewnie. A rodzina Żukowickich jest, na końcu wsi mieszka jeden pan, a reszta rodziny wyjechała. A przewodnik jest wydany- można go znaleźć w bibiotece :)

Ocena

Jarosław Usakiewicz ul .Błonie 28a

08.03.2020, 17:36

Szukam kontaktu do pana Zbigniewa Jakubowskiego, którego rodzice byli nauczycielami w Łosince . mój tel 501 470 597 Jarosław Usakewicz

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Notatnik: