My w terenie czyli reportaż z badań

My w terenie czyli reportaż z badań

Wszystkie filmy, fotografie, jak i materiał merytoryczny zawarty na stronie internetowej oraz w broszurze, został zebrany podczas obozów badawczych w Orli (lipiec 2008), Narwi (lipiec 2009), oraz obozu inwentaryzacyjnego w Hajnówce (lipiec 2010). Film jest reportażem z II etapu - narwiańskiego. Podzieleni na grupy, odwiedzaliśmy poszczególne wsie przyszłego szlaku kulturowego. Robiliśmy wywiady, zdjęcia, nagrywaliśmy pieśni, skanowaliśmy stare dokumenty lub fotografie. Po powrocie z terenu opracowywaliśmy materiały na komputerach.