PLBEEN

Pierwszy opis wsi w obecnej lokalizacji pochodzi z lustracji z 1576 roku, w której nazywa się ona Piotrowem.

W centralnej części wsi znajduje się stary cmentarz z cerkwią pod wezwaniem św. Dymitra Sołuńskiego z 1878 r. Zbudowano ją z drewna, na planie ośmioboku. Za wzorzec wzięto cerkiew Św. Trójcy z bielskiego cmentarza. Położona na cmentarnym pagórku, świątynia o doskonałych proporcjach, góruje nad zabudowaniami wsi.

Obiektami godnymi uwagi są w Parcewie drewniane domy z XIX/pocz. XX wieku, wiatrak oraz budynek szkoły, znajdujący się nieopodal cerkwi.

Першае апісанне вёскі ў цяперашняй лакалізацыі паходзіць з люстрацыі 1576 года, у якой называецца яна Пятровам.

У цэнтральнай частцы вёскі знаходзяцца старыя могілкі з царквой св. Дзмітрыя Салунскага, узведзенай у 1878 годзе. Гэта драўляная царква, пастаўленая на плане васьмігранніка. Узорам паслужыла Свята-Троіцкая царква з бельскага могільніка. Узведзены на могільнікавым узгорку дасканалых прапорцый храм дамінуе над усімі вясковымі пабудовамі.

Аб’екты вартыя ўвагі ў Парцаве – гэта драўляныя хаты з XIX – пачатку XX ст., вятрак і будынак школы, што стаіць непадалёк царквы.

First description of the village in its present location originates from 1576 inspection, where it was called as Piotrowo.

In the central part of the village an old cemetery with the Orthodox church of St. Demetrius of Sołuń (1878) is located. It was patterned on the Orthodox church of the Holy Trinity from Bielski cemetery and arranged on an octagonal plan. The great wooden temple of perfect proportions, situated on the cemetery-hill still towers over the buildings of the village.

Other remarkable objects in Parcewo are some wooden houses built in the 19th and the beginning of the 20th centuries, along with a windmill and an old school building located near the Orthodox church.

Opinie na temat Parcewa

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Dom: