PLBEEN

W XVI w. po dokonaniu pomiary włócznej wieś stała się centrum wójtostwa. W 1576 r. obejmowała 64 włóki gruntu; wójt posiadał 2 wolne włóki we wsi Nałogi. Z tego roku pochodzą imiona niektórych mieszkańców: Malosza Klimowicza, Lewona, Iwana, Perka, Woskoleja, Iwana Chrymowicza, Uljana Iwanowicza, Michała i Jaczko Rutycza. W XVII w. na rzece Orlance istniał młyn wodny.

Od końca XIX w. funkcjonowała tu szkoła elementarna, jednak w okresie międzywojennym dzieci i ich rodzice bezskutecznie domagali się utworzenia szkoły białoruskiej. W pierwszych latach po II wojnie światowej mieszkańcy wsi utworzyli grupy samoobrony, aby zabezpieczyć wieś przed napadami grup rabunkowych i oddziałów podziemia.

Istnieją dwie hipotezy dotyczące pochodzenia nazwy wsi Plutycze. Pierwsza mówi, iż do miejscowości zawitał niegdyś wojskowy, plutonowy. Zdobył sympatię mieszkańców, więc ci postanowili nadać miejscowości nazwę na jego cześć. Wedle drugiej hipotezy, nazwa wsi pochodzi od słowa „pluta”, oznaczającego osobę nadmiernie gadatliwą. Nazwa mogłaby więc podkreślać otwartość mieszkańców.

Wieś jest położona niedaleko miejsca, gdzie rzeka Orlanka wpada do Narwi. Z uwagi na doskonałe warunki lęgowe dla ptaków, utworzono tu rezerwat „Korpacz”. Wieś zamieszkują w większości prawosławni Białorusini, należący do parafii w Rajsku. Znaną postacią, wywodzącą się z Plutycz jest światowej sławy biolog prof. Bazyli Czeczuga.

W Plutyczach mieszkają liczni twórcy ludowi. Wiele domów ozdobionych jest drewnianymi ornamentami, wycinanymi przez kilku gospodarzy. Na szczytach chat często pojawia się motyw koników, które stały się swoistym znakiem rozpoznawczym wsi. Nad wystrojem wnętrz czuwają kobiety: wyszywają piękne makatki, haftują obrusy i szydełkują.

У XVI ст. пасля валочнай памеры вёска стала цэнтрам войтаўства. У 1576 г. яна ахоплівала 64 валокі глебы, войт валодаў 2 вольнымі ад падаткаў валокамі ў вёсцы Налогі. Пад тым самым годам згадваюцца і першыя імёны жыхароў: Малоша Клімовіча, Лявона, Івана, Перка, Васкалея, Івана Хрымовіча, Ульяна Івановіча, Міхала і Ячка Рутыча. У XVII ст. на рацэ Арлянцы існаваў вадзяны млын.

З канца XIX ст. у вёсцы дзейнічала пачатковая школа, аднак у міжваенны перыяд дзеці разам з іх бацькамі беспаспяхова дамагаліся стварэння беларускай школы. У першыя гады пасля ІІ Сусветнай вайны жыхары вёскі стварылі атрады самаабароны, каб забяспечыць вёску ад нападаў рабаўнікоў і аддзелаў падполля.

Існуюць дзве гіпотэзы, якія датычаць паходжання назвы вёскі. Паводле першай, у вёску калісьці наведаўся вайсковец “плютановы”. Ён спадабаўся жыхарам, таму тыя вырашылі даць назву мясцовасці ў яго гонар. Паводле другой – назва вёскі паходзіць ад слова „плюта”, што значыць асобу занадта гаваркую. Назва магла б такім чынам падкрэсліць адкрытасць жыхароў.

Вёска размешчаная непадалёк месца, дзе рака Арлянка ўпадае ў Нарву. З прычыны дасканалых умоваў для вывадку птушак, тут створаны запаведнік „Корпач”. Вёску насяляюць пераважна праваслаўныя беларусы, што належаць да прыходу ў Райску. Вядомай асобай, што паходзіць з Плютычаў, з’яўляецца сусветна знакаміты біёлаг праф. Васіль Чачуга. У Плютычах жыве багата народных творцаў Многія дамы аздобленыя драўлянымі арнаментамі, якія выразаюцца некалькімі гаспадарамі. На верхавінах хатаў часта змешчаныя выявы коней, якія сталі своеасаблівым адметным знакам вёскі. За ўнутраную аздобу адказваюць жанчыны: вышываюць прыгожыя сурвэткі і абрусы ды робяць кручком.

After the rural measurements in the 16th century the village became the residence of a village-mayor. In 1576 it had 1024 hectares, and the village-mayor owned 32 tax-free hectares in the Nalogi settlement. We know the names of some settlers from that year: Malosz Klimowicz, Lewon, Iwan, Perk, Woskolej, Iwan Chrymowicz, Uljan Iwanowicz, Michał and Jaczko Rutycz. In the 18th century a water wheel prospered on the river Orlanka.

Till the end of the 19th century an elementary school worked here. In the interwar period the children and their parents demanded a Byelorussian school, but to no avail. In the first year after the war the villagers created self-defence groups to protected themselves from pillagers and partisan groups.

There are two explanations as to why is the village called Plutycze. First one says that a soldier visited the village some time ago, a platoon leader (Polish - plutonowy). He was adored by the villagers and they decided to name their homes after him. The second version states that the name derives from the word "pluta" - meaning overly talkative. It could also underline the open nature of inhabitants.

The village is situated near the place where the river Orlanka connects with Narew. During a perfect hatching environment, a "Korpacz" preserve was created here. Plutycze is mostly populated by Orthodox Byelorussians, belonging to the parish in Rajsk. A well-known figure born in the village is professor Bazyli Czeczuga, a famous biologiSt.

Numerous folk artists live in Plutycze. Many houses are decorated with wooden ornaments carved by hosts themselves. Carved horse figures often appear on the rooftops, becoming a symbol of the village. Women decorate the interiors: they weave colourful rags, embroider tablecloth and crochet.

Opinie na temat Plutycz

Ocena

Zbigniew Cybulski

27.02.2013, 13:42

W Plutyczach jest cudownie!!! Zawsze tam wracam myślami.

Ocena

Zbyszek Cybulski

27.02.2013, 14:38

Zawsze jeździłem tam na ferie i wakacje. I z Plutycz też pochodzi moja pierwsza miłość :-)
Mam naprawdę bardzo miłe i ciepłe wspomnienia z tamtych pięknych stron...
Kiedyś jeszcze tam pojadę aby pospacerować i powspominać dawne czasy.

Ocena

Kozłowska

30.04.2015, 14:40

W Złotnikach po II wojnie utworzono samoobronę w obawie przed bandytą. Dziadek miał broń, a także inni z wioski. Wioska ocalała, 1950 roku dziadek pobudował dom. Tato opowiadał jak banda od strony Suraża spędzała sen z powiek. Brat dziadka nie wrócił z wojny Polski Czerwony Krzyż poszukiwał, dziadka ojciec krótko po wojnie zmarł, ale matka żyła 100 lat. Nazwa Wojszki słyszana w domu często

Ocena

kozłowska

30.04.2015, 18:00

Dom miał 9 na 5 metrów i był podzielony na sień pokój i kuchnię oraz sypialnię. Tu spali rodzice, w pokoju spał tato i brat, w kuchni mieszkała babcia. Kuchnia była od tyłu domu w podłodze znajdowała się piwnica pokój był za wejściem z sieni. Sień prowadziła do komórki, w której dziadek przechowywał żywność. Na strychu także przechowywano pożywienie. Wokół domu rósł sad. Budulcem była sosna, dom nieszalowany, kryty dachówką

Ocena

Szkoła Drzewna

10.05.2015, 15:00

Po zakończeniu edukacji dziadek zdecydował wysłać tatę do szkoły do Białegostoku. Gdybym ukończył lepszą szkołę żyłbym w innym świecie. - Uważa ojciec. - Szkoła drzewna to prawie Politechnika! - Trzymam stronę dziadka, który zapisał Ojca do Szkoły Drzewnej blisko Białegostoku

Ocena

Hwetczyn wnuk

13.03.2018, 1:51

Pamiętam jak dziadek opowiadał o tej samoobronie. Chłopy stały na wlocie i wylocie z wioski, po środku za ogrodami, etc... Na palikach pozawieszane kanki, garnki... No i jak słyszeli coś niepokojącego, to walili kijami w te "dzwonki" po czym nadbiegały tabuny mężczyzn a siekierami, widłami, a i bronią palną. Bardzo dobrze byli zorganizowani o czym świadczy fakt, że żadna ekipa, złodziejska, czy też "niepodległościowa" nigdy nie odważyła się zaatakować Plutycz. Potem jak już się uspokoiło, przyjechało do dziadka dwóch dżentelmenów zakupić świniaka. No i jak przy tego typu zakupach, polał się samogon, rozwiązały się języki... i się okazało, że panowie są z ubecji. Jeden z nich powiedział dziadkowi, że stali tuż obok w lesie, ale dygali zaatakować, bo fama niosła, że w Plutyczach w każdej stodole armata jest :) W jakiej ekipie ów dżentelmen stał? Nie wiadomo. Nie wiadomo też czy mówił prawdę, ale jedno jest pewne, tak jak wspomniałem na początku, konkretne chłopy we wsi były, nie ma co. Gdyby taka paczka była w Zaleszanach, Szpakach, Zaniach, etc.., żadne "bochaterskie" oddziały nie dokonały by gwałtów, palenia żywcem dzieci, kobiet i starców. Tyle w temacie Plutycz dorohije :) Wsioho dobroho Wam wsim.

Dodaj własną opinię:

Twoja ocena

Weryfikacja - aby dodać opinię, zaznacz Monitor: