Ruśkie sołdaty

Pan Jan Myszko opowiada zdarzenia czasów swej młodości, a dokładnie rok 1939 i wejście żołnierzy radzieckich. Opowieść z nieco innej perspektywy...

Piosenka

Pani Anna Skepka ze wsi Spiczki w młodości była miłośniczką śpiewu. Prezentuje nam jedną z pieśni okresu swej młodości.

Pieśń: Kab ja imieł...

Pani Anna Skepka śpiewa pieśń "Kab ja imieł złatyje hory".