Pieśń: Kosiary

Pani Anna Stachijuk ur. w 1923r. śpiewa pieśń żniwną "Kosiary kosiat"

Chryścinnyje

Pani Stachijuk ur. w 1923r. śpiewa pieśń wykonywaną podczas chrzcin.

Pieśni żniw

Pani Anna Stachijuk ur. w 1923r. śpiewa pieśni wykonywane podczas żniw.

Liryczna pieśń

Pani Anna Stachijuk ur. w 1923r. śpiewa pieśń "liryczną".

Pieśń: Zielonoje wino

Pani Anna Stachijuk ur. w 1923r. wykonuje pieśń "Zielonoje wino"