Vyrezki

Vyrezki

Podlasie słynie z drewnianego budownictwa. Znakiem rozpoznawczym podlaskich wsi są bogate, koronkowe zdobienia na budynkach mieszkalnych. Dekoracyjne okapy dachu, szczyty, okiennice, węgły. Pan Aleksy Ryżyński ze wsi Wojszki jest jednym z niewielu, którzy po dziś dzień zajmują się tym niezwykle precyzyjnym i pracochłonnym rękodziełem. Tu nazywanym „vyrezki”.

Pametka moja

Pametka moja

Każdy dom może zostać domem skarbów. Zależy to tylko od mieszkańców, czy skarby wyrzucą lub spalą, czy zostawią na pamiątkę, by podzielić się z wnukami. Pani Wiera Bonifatiuk ze wsi Wojszki należy do tych drugich. Stare fotografie, ruble z XIX wieku, czy świadectwo ukończenia szkoły carskiej jej teścia, to tylko niektóre pamiątki.

Babśka robota

Babśka robota

Życie na wsi toczyło się zawsze rytmem natury. Zima była porą tkania i robótek „kobiecych”. Pani Zinaida Siemieniuk , mieszkanka wsi Wojszki, wyciąga z szafy i sunduka (kufra) przeróżne makatki, obrusy, dywany, „choduny” i inne własnoręcznie wyrabiane i zdobione tkaniny. Owoce długich, zimowych wieczorów.

Stopa Bożaj Maciery

Mieszkańcy wsi Wojszki opowiadają o miejscu uzdrowień - w którym obecnie stoi kapliczka oraz o słynnym kamieniu z odciśniętą stopą Matki Bożej.

Pieśń: Doczka Aloczka

Pieśń z czasów młodości mieszkańca wsi Wojszki.

Pieśń: Siołom jedu, siolom jedu

Pani Bonifaciuk Wiera oraz Pani Siergiejuk Nadzieja wykonują popularną w Wojszkach pieśń.

Pieśń: Czerez sad winohrad

Pani Bonifaciuk Wiera oraz Pani Siergiejuk Nadzieja wykonują popularną w Wojszkach pieśń: Czerez sad winohrad kapustu sadiła, oj ne vziau mene toj koho ja lubiła...

Fragment pieśni: Kuryca czorna

Panie Bonifaciuk Wiera, Siergiejuk Nadzieja oraz Bruczko Luba wykonują popularną w Wojszkach pieśń.

Fragment piesni weselnej

Pani Wiera Bonifaciuk przypomina fragment obrzędowej pieśni weselnej "Oj dawajte dawajte".

Fragment pieśni "Oj pry łużku pry łużku"

Panie Bonifaciuk Wiera, Siergiejuk Nadzieja oraz Bruczko Luba przypominają fragment popularnej pieśni "Oj pry łużku pry łużku"

Fragment pieśni "Dieuczyna Hanulka"

Panie Bonifaciuk Wiera, Siergiejuk Nadzieja oraz Bruczko Luba przypominają fragment popularnej pieśni "Dieuczyna Hanulka"

Ludowa pieśń w języku polskim

Pani Luba Bruczko śpiewa piosenkę w języku polskim.